234 Lãnh Binh Thăng, Phường 13, Quận 11, HCM

Chúng tôi mở cửa Thứ 2 – Chủ Nhật, 8 a.m. – 8:00 p.m.

Thông tin liên hệ

Hồ Cá Kiểng Đại Dương

234 Lãnh Binh Thăng, Phường 13, Quận 11, TP Hồ Chí Minh.

Hotline: 092.827.877
Email: hohaisandaiduong@gmail.com
Websie: http://hohaisan.com

http://hocadaiduong.vn

http://sanvuonxanh.com

Home

Send us an email